Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Herní mapy:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Herní mapy

Prozatím jsou otevřeny tyto mapy-*
* Alley
* Bridge
* Impact
* Pipeline
* Ranch

Alley

Alley

OPORD 320903 Burning Sentinel - Task Force Griffin

Situace: Město Travnizeme bylo v nedávně době obsazeno Czervenianskými silami. Civilní obyvatelstvo bylo v této oblasti uvězněno a americké síly doprovázejí uprchlíky z regionu do uprchlických táboru spojených národů.

A. Nepřátelské síly: Jednotky 42. praporu N.M.E. Okupují obchodní a vládní čtvrť na severu Travnizeme. Velitelské jednotky 42. praporu se v současné chvíli nacházejí v městké jednací síni.

B. Přátelské síly: 82. Airborne. Bravo Company bude zodpovědná za bezpečnost obchodní čtvrtě. Charlie Company zabezpečí vládní čtvrť.

C. Prostředí: Soumrak. Lehké srážky a mlha. Městské prostředí s přítomností civilistů.

ROE: V účinosti pravidla střetu vydaná 12MAY05. Použijte veškerou dostupnou sílu proti positivně identifikovaným nepřátelským bojovým cílům. Minimalizujte pošjození místní infrastruktury. Zvýšená opatrnost z důvodu výskytu velkého množství civilistů v oblasti.

VIP

Alley VIP MapEscort Team:

Situace: 17JUN09 kontaktoval bezpečnostní velitel velitelství Task Force Griffin s požadavkem na získání důležitých informací ohledně ilegálních nepřátelksých aktivit proti civilnímu obyvatelstvu.

Úkol: Tvá jednotka provede pátrání v sektoru WS380623, zajistí místního důležité člena rozvědky a eskortuje jej na souřadnice WS391623 NLT 172311ZJUN09 pro vyzvednutí,

Interception Team:

Situace: 17JUN09 17JUN09 kontaktoval bezpečnostní velitel velitelství Task Force Griffin s informací o setkání Czervenianského člena tajných služeb se silamy N.M.E. Czervenianksý agent je důležitý pro další aktivity N.M.E. v oblasti a musí být eliminován.

Úkol: Tvé družstvo provede pátrací operaci podél hlavních komunikačních tras (LOCs) vedoucích k předpokládanému místu vyzvednutí na souřadnicích WS391623 IOT a zamezí Czervenianskému agentovi v předání informací.

TAKE AND HOLD

Alley Take And Hold MapDefense:

Situace: Od 15JUN09 vyzbrojuje N.M.E. místní milici Pro-PKC zbraněmi skladovanými v oblasti.

Úkol: Tvé družstvo provede v oblasti pátrací akci s cílem najít a zabezpečit tyto bedny se zbraněmi. Podezřelí místa výskytu skladišť zbraní jsou ve čtvercích WS393623, WS396623 a WS394623.

Offense:

Situace: Od 15JUN09 vyzbrojuje N.M.E. místní milici Pro-PKC zbraněmi skladovanými v oblasti.

Úkol: Tvé družstvo provede v oblasti pátrací akci s cílem najít a zabezpečit tyto bedny se zbraněmi. Podezřelí místa výskytu skladišť zbraní jsou ve čtvercích WS393623, WS396623 a WS394623.

EXTRACTION

Alley Extraction MapGold Team:

Situace: Síly N.M.E. přepadli diplomatický konvoj s cílem získat diplomatické atašé obsahující důkazy o válečných zločinech N.M.E. Kufřík s atašé se v současné chvíli nachází v budově ve čtverci WS392623.

Úkol: Tvé družstvo zajistí kufřík a dopraví jej na místo vyzvednutí na souřadnici WS395623.

Black Team:

Situace: Síly N.M.E. získaly po přepadu diplomatického konvoje kufřík s atašé. Dokumenty obsahují důležité důkazy proti velitelství N.M.E. o jejich pravděpodobných válečných zločinech. 

Úkol: Tvé družstvo zajistí kufřík a dopraví jej na místo vyzvednutí na souřadnici WS395623.

Bridge

Bridge

OPORD 320901 Silent Harbor - Task Force Griffin

Situace: Nedavné bombardování Czervenianských ozbrojených sil zapříčinilo odsun místní populace. V současné chvíli se nacházejí v blízkém utečeneckém táboře. Americké síly poskytují ochranu pro evakuované obyvatelstvo.

A. Nepřátelské síly: 16. mechanizovaný peší pluk, N.M.E. South

B. Přátelské síly: 3. pěší divize, Delta Company

C. Terén: Lehce zastavěná oblast rozdělená mostem přes řeku Czerven. Nepříznivé klimatické podmínky (prudký vítr a mlha) zamezují leteckou podporu. Tři mostní veže tvoří klíčové taktické prvky oblasti.

ROE: V platnosti pravidla pro střed vydaná 12MAY05. Použijte veškereou dostupnou sílu proti identifikovaným nepřátelským cílům. Minimalizujte poškození místní infrastruktury. Dbejte zvýšené pozornosti z důvodu výskytu civilního obyvatelstva v oblasti. 

CLASSIC

Bridge ClassicDefense

Situace: 9. května 2009, uprchlíci opouštějí bojovou zónu za doprovodu amerických ozbrojených sil. Pronásledující síly N.M.E. právě dorazili, aby zabránili evakuaci obyvatelstva.

Cíl: Vaše družstvo musí zabezpečit a ubránit most ve čtverci XN974811 a zabránit nepřátelským silám v dosažení tunelu na souřadnicích XN983042.

Assault

Situace: Nepřátelské síly maskované za uprchlíky přepadli americké jednotky bránící most na souřadnicích XN663429. Vaše jednotka vracející se z hlídky je nyní na nepřátelské straně mostu a musí se spojit se svým velitelstvým a předat důležité informace.

Cíl: Vaše družstvo se spojí s transportem na souřadnicích XN763529, na vzdálené straně (východní strana) mostu. Informace, které u sebe máte, musí být předána na veliteství roty NLT 091730LMAY09. 

Activated Objective

Bridge AssaultDefense

Situace: Vaše družstvo využívá středové věže mostu Krále Alexandra ja pozorovací stanoviště pro nepřátelské síly operující v oblasti.

Cíl: Nepřátelské síly jsou na cestě aby převzali kontrolu nad oblastí. Vaše družstvo musí zabezpečit a ubránit komunikační vybavení ve čtverci XN673528 dokud nedorazí posily.

Assault

Situace: Czervenianské síly používají středovou věž mostu k pozorování amerických sil.

Cíl: Vaše družstvo musí zajistit komunikační vybavení umístěné v centrální veži mostu ve čtverci XN673528 a zabránit nepříteli v jeho používání. 

Secure and Extract (Extraction)

Bridge ExtractionDefense

Situace: 12. května 2009 byl přepaden konvoj projíždějící oblastí a během záchrané mise nebyla vyzvednuta diplomatická brašna. Nepřátelské síly přicházejí aby získaly dokumenty.

Cíl: Vaše družstvo musí vyzvednout dokumenty na souřadnicích XN658102 a zabránit tak nepřátelským silám v jejich získání. Po zabezpečení materiálu se vraťte ke Strykeru na souřadnicích XN663924 NLT 121830ZMAY09.

Assault

Situace: Cílem náletu se stal konvoj N.M.E. Rozvědka hlasí, že konvoj obsahoval důležité informace o operacích nepřátelksých sil. N.M.E. je na cestě, aby získala kufřík zpět.

Cíl: Vaše družstvo musí vyzvednout dokumenty na souřadnicích XN658102 a zabránit tak nepřátelským silám v jejich získání. Po zabezpečení materiálu se vraťte ke Strykeru na souřadnicích XN663924 NLT 121830ZMAY09.

Impact

ImpactOPORD 320901 Eighth Ivory - Task Force Griffin

Situace: Obojživelné jednotky N.M.E. využívají město Morobayu jako předsunutou základnu pro operace v oblasti.

A. Nepřátelské síly: 9. Obojživelný útočný prapor, N.M.E. Southwest

B. Spřátelené síly: 172. Samostatná pěší BDE

C. Terén: Hustá městsá zástavba. Úzké uličky, převážně jednopatrové budouvy sousedící s dvoupatrovými. V okolí velké vládní budovy.

ROE: V účinosti pravidla střetu vydaná 12MAY05. Použijte veškerou dostupnou sílu proti positivně identifikovaným nepřátelským bojovým cílům. Minimalizujte pošjození místní infrastruktury. Zvýšená opatrnost z důvodu výskytu velkého množství civilistů v oblasti.

TAKE AND HOLD

Impact Take and HoldAssault

Situace: Nepřátelské síly využívají město jako předsunutou základnu pro operace v této oblasti.

Cíl: Vaše družstvo zajistí a ochrání dvě skladiště zbraní a velitelské stanoviště N.M.E. nacházející se na nebo poblíž souřadnic TY455835, TY454832 a TY456839. Zabraňte tak Czervenianským silám v usídlení v této oblasti.

Defense

Situace: Nepřátelské síly využívají město jako předsunutou základnu pro operace v této oblasti.

Cíl: Vaše družstvo zajistí a ochrání dvě skladiště zbraní a velitelské stanoviště N.M.E. nacházející se na nebo poblíž souřadnic TY455835, TY454832 a TY456839. Zabraňte tak Czervenianským silám v usídlení v této oblasti.

VIP

Impact VIPInterception

Situace: Nepřátelský letoun byl sestřelen ve čtverci WR987777. UAV potvrdilo přeživšího pasažéra a rozvědka o něj projevila zájem.

Cíl: Vaše družstvo provede pátrání v oblasti VIC WR987777 po špiónovi N.M.E. a zabrání mu v útěku.

Escort

Situace: Helikoptéra Blackhawk amerických ozbrojených sil byla sestřelena ve čtverci WR987777. UAV potvrdilo přežiivšího člena posádky. Nepřátelské síly se stahují k místu havárie.

Cíl: Vaše jednotka provede bojovou pátrací a záchranou akci na souřadnicích WR987777. Najděte a zabezpečte posádku a přiveďte ji na souřadnice WR990779.

ACTIVATED OBJECTIVE

Impact Activate ObjectiveAssault

Situace: Americký letoun se dostal pod palbu protileteckými raketami N.M.E. UAV Preadtor zničil nepřátelská obrněná vozidla v centru města. Pozemní síly jsou nezbytné pro nalezení a zničení nepřátelského vybavení.

Cíl: Vaše družstvo nalezne a zničí nepřátelské skladiště s vybavením na souřadnicích TY455835 a TY454832 NLT 231545ZNOV09.

Defense

Situace: Jednotky N.M.E. jsou na cestě, aby zničili sklady zbraní dokazující zásobování místních vzbouřenců Czervenií.

Cíl: Vaše družstvo musí zajistit a ochránit nepřátelské vybavení na souřadnicích TY455835 a TY454832 a zabránit nepříteli ve zničení důkazů o svých aktivitách v oblasti.

Pipeline

PipelineOPORD 320904 Short Delta - Task Force Griffin

Situace: Hlavní čerpací stanice je reaktivována pro použití současnou vládou.

A. Nepřátelské síly: 23. Mechanizovaná peší divize, N.M.E. North. Nepřítel operuje v oblasti poblíž kopce 8395 a ohrožuje klíčové zařízení pro RDO.

B. Spřátelené síly: 82. Airborne, Delta Company 2/235 AIR bránící zařízení na ZD309784.

C. Terén: Zařízení se skládá ze třech součástí: čerpací stanice, zásobníků umístěných v okolí a jednopatrové budovy s nouzovým uzavíráním ventilů.

ROE: V účinosti pravidla střetu vydaná 12MAY05. Použijte veškerou dostupnou sílu proti positivně identifikovaným nepřátelským bojovým cílům. Minimalizujte pošjození místní infrastruktury. Zvýšená opatrnost z důvodu výskytu velkého množství civilistů v oblasti.

ACTIVATED (classic)

Pipeline ActivatedDefense

Situace: Americké síly obnovili pro RDO úplný provoz v centrální tankovací stanici ve čtverci ZD309784 Ozbrojené síly N.M.E. se pokouší obsadit a převzít kontrolu nad zařízením.

Cíl: Vaše družstvo zabezpečí a ochrání ventily umístěné v hlavní, sekundární a venkovní místnosti s ventily nacházející se v areálu čerpací stanice na souřadnicích ZD309784. Zabraňte nepříteli v sabotáži zařízení.

Assault

Situace: Síly N.M.E. obsadili RDO zařízení na souřadnicích ZD309784 a pokoušejí se sabotovat jeho činnost přetížením systému.

Cíl: Vaše družstvo zajistí a uzavře ventily nacházející se v hlavní, sekundární a venkovní místnosti s ventily čerpací stanice ve čtverci ZD309784.

SECURE AND DEFEND

Pipeline Take And HoldDefense

Situace: Nepřátelské síly se snaží získat kontrolu a sabotovat zařízení ve čtverci ZD309784.

Cíl: Vaše družstvo musí zajistit a occhránit ventily v zařízení a zabránit tak silám N.M.E. v sabotáži zařízení.

Assault

Situace: Nepřátelské síly se snaží získat kontrolu a sabotovat zařízení ve čtverci ZD309784.

Cíl: Vaše družstvo musí zajistit a occhránit ventily v zařízení a zabránit tak silám N.M.E. v sabotáži zařízení.

VIP

Pipeline VIPEscort

Situace: Czervenianské síly postupují k zařízení na souřadnicích ZD309784. Bravo Company, 2/235 PIR, 82. Výsadkářské divize musí doprovodit místního obyvatele s důležitými technickými informacemi.

Cíl: Vaše družstvo doprovodí místního obyvatele k místu vyzvednutí na souřadnicích ZD310784 NLT 181330ZSEP09.

Interception

Situace: Czervenianské ozbrojené síly vybudovaly operační základnu v zařízení na souřadnicích ZD309784. Jeden z místních obyvatel nese zpravodajské informace o zařízení na souřadnicích ZD309784.

Cíl: Vaše družstvo provede pátrací akci v oblasti VIC ZD309784 a nalezne a zajistí nepřátelské zpravodajské informace.

Ranch

RanchOPORD 320905 Green Spring - Task Force Griffin

Situace: Ozbrojené síly N.M.E. používají farmu jako operační základnu pro své operace v této oblasti.

A. Nepřátelské síly: 23. Mechanizovana pěší divize, N.M.E. North

B. Spřátelené síly: 82. Výsadkářská, Alpha Company 2/325 AIR

C. Terén: Rozlehlá farmářská oblast s hustou mlhou

ROE: V účinosti pravidla střetu vydaná 12MAY05. Použijte veškerou dostupnou sílu proti positivně identifikovaným nepřátelským bojovým cílům. Minimalizujte pošjození místní infrastruktury. Zvýšená opatrnost z důvodu výskytu velkého množství civilistů v oblasti.

DESTROY

Ranch DestroyDefense

Situace: Ozbrojené síly N.M.E. postupují k budově na souřadnicích  FS752845 kde chtějí zničit vojenské zařízení.

Cíl: Vaše družstvo bude bránit důležité vybavení nacházející se na souřadnicí FS752845 dokud nedorazí posily v NLT 011400ZOCT09.

Assault

Situace: Ozbrojené síly N.M.E. používají budovu na souřadnicích FS752845 ke sledování aktivit americké armády v oblasti.

Cíl: Vaše družstvo se pokusí zničit jakékoliv vybavení nepřítele, které nalezne na souřadnicích FS752845 a zabrání nepříteli v jeho používání k získávání špionážních informací.

VIP

Ranch VIPEscort

Situace: Konvoj vozů RDO převážející místního vysokého úředníka byl přepaden a úředníkovi se podařilo předejít zajatí. Czerveniankské síly pátrají v oblasti a hledájí ho.

Cíl: Vaše družstvo provede průzlum oblasti VIC FS732205 kde zajistí a dovede úředníka na souřadnice FS732193 NLT 231100LJUL09 kde bude vyzvednut.

Intercept

Situace: Velitelství obdrželo zprávu o nepřátelských silách v oblasti, které směřují na setkání se zpravodajským důstojníkem, kterého mají posléze eskortovat z oblasti. Rozvědka se domnívá, že se tato osoba nachází na ouřadnicích FS732205.

Cíl: Vaše družstvo provede pátrací operaci podél hlavních cest vedoucích k místu vyzvednutí, nacházející se na souřadnicích FS732193. Zde má dojít k převezí nepřátelského VIP.

SECURE AND EXTRACT (Extraction)

Ranch Secure And ExtractDefense

Situace: Ozbrojené síly N.M.E. postupují k souřadnicím FS752845, kde se nacházejí důležitá data z průzkumu.

Cíl: Vaše družstvo zajistí a ubrání nepřátelské vybavení na souřadnicích FS752845 a zabraní Czervenianským silám v přemístění vybavení nacházejícího se na souřadnicích FS732205.

Assault

Situace: Czervenianské ozbrojené síly směřují k budově na souřadnicích FS752845. V budově se nachází duležité vybavení pro průzkum.

Cíl: Zabraňte nepříteli v získání důležitých informací nacházejících se ve čtverci FS752845 jejich přenesením na místo vyzvednutí na souřadnicích FS732193.