Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Připojení na herní server:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Připojení na herní server

Tuto hru hrajete vždy jako voják Americké armády a své spolubojovníky vidíte taktéž jako vojáky Americké armády nebo jako spřátelené síly. Je tedy jedno k jaké straně se připojíte, jestli budete assault nebo defence popřípadě east nebo west atd. Vždy budete hrát jako voják Americké armády.
Tato hra má vždy jasně daný počet kol, na které se hraje a každé kolo má předem daný časový limit. Kolo tedy vždy končí až po uplynutí tohoto časového limitu nebo splnění úkolů, které jsou na dané mapě. Poté začne nové kolo, kde opět začínáte hrát i Vy. Hru začínáte hrát vždy na respawnech, které jsou předem určeny pro danou mapu. Není tedy možné začít hrát znovu v průběhu kola. Jestliže Vás soupeř usmrtí hned na začátku, budete muset čekat na konec kola. V průběhu tohoto času je možné sledovat hru spolubojovníků a klikáním levým/pravým tlačítkem se mezi nimi přepínat. Toto sledování je důležité pro získávání nových zkušeností.

Výběr týmu

Po načtení dat a připojení na server Vás daný server autorizuje, zkontroluje aktualizace Vašeho PunkBusteru a poté Vás připojí přímo ke hře. Zde máte možnost vybrat si z několika možností připojení:

AA3 Team 
select

  • připojíte se na jednu stranu (Assault, Ambush, Black, ...)
  • připojíte se na druhou stranu (Defence, Escort, Gold, ...)
  • necháte server, aby sám vybral, na kterou stranu se připojíte (AUTO-SELECT)
  • připojíte se jako takzvaný Spectator. Tím se připojíte do hry, ale pouze jako pozorovatel. Nehrajete, ale můžete se dívat na ostatní jak hrají a kde se pohybují. Levým/Pravým tlačítkem myši se přepínáte mezi jednotlivými pohledy.

Připojení provedete stisknutím tlačítka JOIN, pod skupinou, ke které se chcete přidat. Každá mapa nabízí většinou možnost připojit se na dvě rozdílné strany. Obvykle to bývá buď assault vs. defence, Black Team vs Gold Team, atp. Každá z těchto stran má na mapě předem daný a jasně definovaný úkol a je jen na Vás, jaký úkol chcete plnit a podle toho se připojit na příslušnou stranu. Jaké jsou jednotlivé úkoly, se dočtete v popisu mapy nebo na našich stránkách v sekci popisu herních map.

U jendotlivých týmů také naleznete informaci, kolik hráčů se aktuálně v daném teamu nachází a jejich seznam. Pokud je na serveru nastaveno automatické vyrovnávání teamů (Auto balance teams) nedovolí Vám server vstoupit do teamu, kde je již více hráčů než na druhé straně. Je také možné, že Vás server v průběhu hry přehodí z jedné strany na druhou v důvodu vyrovnání počtu hráčů v jednotlivých týmech. Hra vždy vyrovnává počet hráčů takovým hráčem, který přišel na server jako poslední. Další možností jak změnit team je, že si změnu zvolíte v záložce teams, kde kliknete na tlačítko Join u opačného teamu.

Výběr pozice (zbraňového vybavení)

Po zvolení teamu si vybírate pozici v družstvu/týmu. Od výběru pozice se odvíjí i jakou zbraň a výbavu si do hry můžete nést. Připomínáme, že pro některé zbraně a výbavu je nutné mít splněn odpovídající trénink potřebný k jejich používání.

Pozici (zbraň) si vyberete tak, že kliknete na tlačítko SELECT, nacházející se vlevo vedle pozice.

AA3 Role selectPopis jednotlivých značení pozic na serveru :

Squad Leader Icon  – Squad Leader – velitel družstva (M16A4, M4A1)

Team Leader Icon  – A Team Leader – velitel týmu A (M16A4, M4A1)

Rifleman Icon   Rifleman – střelec (M16A4, M4A1)

Grenadier Icon   Grenadier – granátometčík (M16A4 + M320)

Machine 
Gunner Icon   Automatic Rifleman – kulometčík (M249 SAW)

Designated 
Squad Rifleman Icon   Squad Designated Marksman – pokročilý střelec družstva (M16A4 + optika)

Ikonka v pravo od značky pozice udává množství výbavy do hry daného hráče, viz. dále Loadout Configuration.

Jak bylo již řečeno, od vybrané pozice se odvíjí i možný výběr výzbroje, kterou si po výběru pozice volíte v pravé části obrazvoky.

AA3 Weapon 
ModsWeapon Configuration - V této nabídce si můžete vybrat ze zbraní odpovídající zvolene pozici. Např. pozice střelce bude mít na výběr M16A4 nebo M4A1, ale ne M249 SAW.

Secondary MOS - ve hře jsou (nebo postupem času budou) obsaženy různé vojenské specializace (polní zdravotník, UAV operátor apod.), pro které vždy existuje speciální druh výbavy. V závislosti na splněných trénincích si tak budete moci zvolit dodatečnou specializaci a tím ovlivnit vaši výbavu a herní zaměření.

Vedle obrázku Vámi vybrané zbraně je nabídka možného rozšíření zbraně o různé doplňky jako mířidla, optické zaměřovače, baterku apod. Množství dostupných modifikací je postupně rozšiřováno tak, jak vycházejí novější verze hry. Dostupné doplňky také ovlivňují absolvované tréninky.

  • Top Rail - horní lišta
  • Botom Rail - spodní lišta
  • Left Rail - levá lišta
  • Right Rail - pravá lišta

Loadout Configuration - nastavení množství munice a vybavení do hry. Množství, jaké si zvolíte, ovlivňuje fyzickou výdrž Vaší postavy. Např. s lehkou výbavou vydržíte běžet déle než s těžkou. Dostupné možnosti jsou:

Light - Light - lehká výbava

Standard - Standard - standardní výbava

Heavy - Heavy - těžká výbava

Pod položkou pro výběr množství výbavy se nachází několik čtverečků. Ty slouží pro zobrazení vaší výbavy a jejího množství v závislosti na předešlé volbě. Můžete tak např. vidět, že při volbě standardního množství výbavy máte k dispozici 6 zásobníků, 2 granáty a 1 zdravotnický balíček apod.

Tlačítkem DEFAULTS se můžete vždy vrátit k základnímu nastavení výbavy a výzbroje.

Změna pozice v týmu

Může se stát, že máte zájem v průběhu hry změnit pozici v týmu, nebo Vás naopak o Vaši pozici žádá Váš spoluhráč. V případě, že je pozice volná, můžete změnu provést jednoduše tlačítkem SELECT vedle požadované pozice. Může se ale také stát, že Vámi požadovaná pozice bude obsazena. V tom případě, je možné změnu provést následovně:

RequestPožádání o změnu pozice (Pending)
Jestliže je Vámi požadovaná pozice obsazena, lze kliknout na tlačítko SWAP vedle pozice. Tlačítko se změní na Pending. Poté je zcela na aktuálním vlastníkovi vybrané pozice, jestli si s Vámi tuto pozici vymění nebo nikoliv. Pro urychlení je možné o změnu požádat daného hráče v teamchatu. Žádost o výměnu můžete také přerušit tlačítkem CANCEL na Vaši současné pozici.
SwapSpoluhráč požaduje Vaši zbraň (Accept Swap)
Jestliže někdo požaduje Vaši pozici, tak se u daného hráče zobrazí tlačítko Accept swap. Poté je zcela na Vašem uvážení, jestli si s ním pozici vyměníte či nikoli. Tato možnost většinou nastává v případě, že se Vám podaří ukořistit dobrou pozici a s tím spojenou zbraň, ale Vaše herní výsledky tomu neodpovídají :-)

Role LockV některých chvílých při hře není možné provést změnu pozice nebo o změnu žádat. To poznáte tak, že je na místech pro příslušná tlačítka uveden text LOCKED.

Po odehrání počtu kol nastaveném na serveru dochází automaticky k novému výběru zbraní. Na pořadí při výběru má vliv několik faktorů:

  1. jaké je Vaše score (čím vyšší score, tím lepší pozice pro výběr)
  2. výše Vašeho honoru (čím vyšší honor, tím lepší pozice pro výběr)

Ke změně zbraní dochází i při změně herních stran!

Popis jednotlivých pozic a vojáků naleznete v sekci popisu Herní postavy.

Plánování strategie

Menu Battle Planner sice nepřichází na řadu přímo po výběru pozice a vybavení, ale hierarchicky do celého procesu zapadá. Battle Planner přichází na řadu v momentě několik sekund před začátkém nového kola. Zpozornět by v tomto případě měli pokaždé hlavně hráči na pozicích velitele družstva a velitelů týmů protože:

AA3 Battle 
PlannerSquad Leader - pomocí tohoto menu může velitel družstva přiřadit jednotlivým týmům cíle mise. Udělat tak může kliknutím na jeden z objectivů (žluté trojúhelníčky s písmeny X, Y, Z nebo W). Po nakliknutí objectivu se zobrazí tři barevně odlišené kroužky, reprezentující jednotlivé týmy (zelený Alpha, červený Bravo, modrý Charlie). Pak již stačí kliknout na jedno z koleček a tým má přiřazený cíl. Přiřazení objectivu týmu není omezenou pouze na objectivy, ale cíl je možné týmu zadat na jakékoliv místo na mapě.

Team Leader - úkolem týmového velitele je zvolit startovní pozici týmu. Pokud to charakter mapy umožňuje, objeví se na ruzných místech mapy bílé kolečka. Team Leader pak může libovolně na kterýkoliv (vyjma již obsazených respawn bodů jiným týmem) kliknout a tím přiřadit svému týmu startovní pozici.

Ostatní hráči si mohou ve zbývajícím čase alespoň prohlédnout briefing k mapě kliknutím na tlačítko BRIEFING nebo si nechat zobrazit legendu k použitým značkám na mapě tlačítkem LEGEND.

HUD

Vydrže-li jste čekání na začátek herního kola, objevíte se na respawnu a zapojujete se do hry a na obrazovce se vám kromě, zbraně a spoluhráčů objevilo i uživatelské rozhraní v podobě HUDu zobrazující informace vztahující se ke hře.

AA3 HUD1. Chat Window - v této části obrazovky se vám zobrazují informace v podobě chatu hráčů, událostí na mapě (zajištění neřítele, smrt spoluhráče, apod.), systémové informace a informace serveru. Zobrazení těchto informací je do určité míry přizpůsobytelné.

2. BFT (Blue Force Tracker), Location Bar - radar pro zobrazení pozice na mapě, poloze spoluhráčů, objectivů apod. Pod ním se nachácí název lokace, ve které se právě na mapě nacházíte.

3. Croshair - zaměřovací kříž

4. Weapon Icons - ukazatel nesených zbraní a počtu zásobníků pro každou z nich.

5. Stamina Bar - ukazatel dostupné energie pro sprintování nebo míření.

6. Mission Clock - ukazatel času do konce kola.

7. Equipment Icons - ukazatele vybavení a počtu jednotlivého druhu vybavení.

8. Damage Model, Health Bar, Posture, Fire Mode - v této části obrazovky můžete vidět celkem tři různé informace. Nejobsáhlejší se věnuje Vašemu zdraví. Na postavě můžete vidět, jaké části těla máte zasaženy. Zásah do různých částí těla ovlivňuje různé aspekty hraní (přesnost střelby, rychlost pohybu apod.). Napravo od postavy je ukazatale celkového zdraví. Plný zelený je nejlepší možná kondice. Ukazatel ubývá v závislosti na vážnosti zranění, prázdný znamená smrt.

Pod postavou se nacahází ukazatel režimu střelby. Přepíníním se zobrazují různé symboly v závislosti na dostupných režimech na zbrani (jeden náboj znamena střelba jednotlivě, 3 náboje střelbu dávkou apod.).

Napravo od ukazatale režimu střelby a pod Health Barem je ukazatel režimu pohybu. Postavička v rámečku tak postupně znázorňuje například vzpřímený postoj nebo naopak polohu v leže a dále pak také režim rychlosti pohybu (obrys postavičky nebo vyplněná postavička) vyjadřující Tactical Mode nebo Combat Mode (rychlý/pomalý).

  Taktický režim Bojový režim
Ve stoje Stand Fast 
Icon Stand Slow Icon
V podřepu Crouch Fast Icon Crouch Slow Icon
V leže Prone Fast Icon Prone Slow Icon