Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Seznam užitečných příkazů:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Seznam užitečných příkazů

Seznam užitečných příkazů pro příkazový řádek :Příkazy pro samostatnou hru:Zbraně a cheaty:Otevírání map v offline režimu

Příkazový řádek je velice důležitou součástí hry. Pomocí konkrétních příkazů můžete ovládat jednotlivé prvky hry. Některé příkazy jen nahrazují tlačítka z menu hry, ale většina jich přináší nové možnosti ovládání.

Příkazový řádek vyvoláte stiskem tlačítka "~" (vlnovka) obvykle se nachází v levém horním rohu klávesnice pod klávesou Escape (Esc).

Nejvyužívanější funkcí příkazového řádku je bezesporu připojení na srver pomocí známé IP adresy daného serveru. Tento příkaz má tuto podobu :

open xx.xx.xx.xx:yyyy Kde písmeno "x" značí IP daného serveru a písmeno "y" značí port
(pokud server beží na standardním portu 1716 není potřeba jej uvádět)
(Příklad : open 195.113.160.25 -> Enter připojí hráče na server Czech Soldiers Clan)

Všechny příkazy je potřeba po napsání do příkazového řádku potvrdit klávesou ENTER.
Seznam užitečných příkazů pro příkazový řádek :

AGPHUD < 0 | 1 > - zobrazí/schová HUD
Exit - Ukončí hru s návratem na plochu
Quit - Ukončí hru s návratem na plochu
Flush - Vymaže a znovu obnoví dočasnou paměť (To však nezlepší server lagy. Jde pouze o příkaz pro Váš lokalní systém).
Open xx.xx.xx.xx - Připojení na server zadáním IP adresy
Open xx.xx.xx.xx?Password=yyyyy - Připojení na heslem chráněný server zadáním IP adresy, kde yyyyy je heslo
PlayerList - Zobrazí seznam všech hráčů na serveru spolu s jejich číslem slotu. Toto je užitečný příkaz pro votekick.
ReasonList - Zobrazí 5 důvodů pro votekick

Zde je zmíněných 5 důvodů:
1. Player is idle (hráč je nečinný)
2. Player is intentionally violating ROE (hráč opakovaně porušuje ROE)
3. Player has used foul language (hráč používá nevhodnou mluvu)
4. Player is spamming chat (hráč spamuje chat)
5. Player is camping (hráč kempuje) POZOR - v tomto případě začnete votovat sám sebe !!!!

VoteKick < Name | # > < reason # > - Vyvolá Votekick (hlasování o vyhození hráče ze serveru) na daného hráče. Můžete zadat buď přesné znění jeho přezdívky, nebo číslo slotu. Např.: VoteKick Player 1 vyvolá hlasování o vyhození hráče se jménem "Player" za to, že je nečinný.
Reconnect - Odpojí a znovu se připojí na server
Disconnect - Odpojení ze serveru
Suicide - Sebevražda
SwitchTeam - Zažádá o přepnutí do druhého týmu bez nutnosti vyvolávat F3 menu.
Keybinding - Zobrazí přiřazenou funkci k dané klávese
Stat FPS - Zobrazí ukazatel snímků za vteřinu
Stat Net - Zobrazí detajlní informace o vašem připojení

Příkazy pro samostatnou hru
MPCheat BehindView < 1 | 0 > - Pohled z 3. osoby zapnut/vypnut
FreeCamera < 1 | 0 > - Pro pohled z 3. osoby zapíná/vypíná volné rotování kamery
Fly - Zapíná/vypíná možnost létat
Ghost - Zapíná možnost létat a procházet objekty
God - Zapíná nesmrtelnost
Slomo - Změní rychlost času (defaultně 1)
Walk - Vrátí hráče zpět na zem. Vypíná fly/ghost mód
DeathStalker - Zapne neomezeně munice
WpnRecoil - Vypne/zapne efekt zpětného rázu
Judas - Zapne perfektní přesnost
Teleport - Přenese hráče na místo, na které se kouká. Nefunguje přes mlhu a nekoukejte do výšky pokud nemáte zapnutou nesmrtelnost, jinak zemřete.
SwitchLevel - Přepne na zvolenou mapu
SetGravity - kladné číslo pro antigravitaci, záporné pro standardní gravitaci. -1000 je standardní hodnota
ViewBots - Přepne pohled na další postavu
ViewClass - Přepne pohled na postavu s danou třídou
KillPawns - Odstraní všechny cvičné panáky

Zbraně a cheaty
Tyto příkazy a cheaty fungují pouze pokud jsou na serveru cheaty povoleny nebo jste v offline režimu. Takové servery poznáte podle indikace (Cheats) v horním pravém rohu vedle čísla verze hry.
Příkaz: MPCheat Class nebo MPCheat ChangeClass nebo MPCheat SilentClass (neaplikuje se na ostatní hráče) kde jedna z následujících tříd.
Poznámka: Podrobnějsí informace o každé zbrani můžete nalézt v popisu Herních zbraní a vybavení zde na stránkach.

Zbraně US:
R - M16A2 Assault Rifle
G - M16A2 / M203 Grenade Launcher
AR - M249 Squad Automatic Weapon (SAW)
M - M4A1 Carbine
M4M - M4 SOPMOD
M4A1Auto - Ranger M4A1
MA - Ranger M4A1
SF - M4 SOPMOD
D - M4 SOPMOD with AGP-DB14 Door Breaching Charge.
S24 - M24 SWS
S - M82A1 SAMR
S82 - M82A1 SAMR
SPR - MK 12 MOD 0 Special Purpose Rifle (SPR)
M9 - M9 Beretta Pistol
AT4 - M136 AT4 Light Anti-Tank Weapon
J - Javelin Anti-tank Missile
BDM - M141 Bunker Defeat Munition (BDM)

Foreign Weapons:
AK - AK-47 Assault Rifle
GP - AK-47 / GP30 Grenade Launcher
AK74SU - AKS-74U
AK74sureflex - AKS-74U with Aimpoint
RPK - RPK
SVD - Dragunov SVD
MOS - Mosin-Nagant
V - VSS Vintorez
RPG - RPG-7
RPG9 - PG-7VR Tandem Warhead RPG

Other Classes:
SL - Squad Leader
FT - Fireteam Leader
RCT - Recruit (žádná zbraň)
PSO - PSO

MPCheats:
MPCheat Binoc 1 - Klasický dalekohled
MPCheat Binoc 2 - Dalekohled z Radio Tower mapy
MPCheat Binoc 3 - Dlekohled Special Forces
MPCheat Binoc 4 - Dalekohled Newtonian
MPCheat FreeCamera < 1 | 0 > - pohled z 3. osoby, vypíná/zapíný rotaci kamery
MPCheat BehindView < 1 | 0 > - pohled z 3. osoby, vypíná/zapíný rotaci kamery
MPCheat God - Zapne nesmrtelnost
MPCheat Ghost - Zapne ghost mód
MPCheat NVG - Noční vidění
MPCheat Walk - Vrátí hráče zpět na zem, vypína fly/ghost mód
MPCheat Medic - Zdravotnická brašna
MPCheat Medic - Přidá daný počet zdravotnických balíčků (maximum je 255)
MPCheat ParamsAmmo < 1 | 0 > - Zapíný/vypíná neomezenou munici
MPCheat Slomo - Změní rychlost hry (standardně 1)

Otevírání map v offline režimu
Příkaz: Open kde jedne z map vypsaných níže:
Infantry Missions
Border - Border
Bridge - Bridge Crossing
Bridge_SE - Bridge Crossing Second Edition
Tunnel - Collapsed Tunnel
HQ_Raid - Headquarters Raid
Insurgent_Camp - Insurgent Camp
Mountain_Pass - Mountain Pass
Mountain_Pass_se - Mountain Pass Second Edition
Mout_Mckenna - MOUT McKenna
Pipeline - Pipeline
River_Basin - River Basin
Urban_Assault - Urban Assault

Airborne Missions:
FLS - FLS Assault
JRTC_Farm - JRTC FARP Raid

Ranger Missions:
Mountain_Ambush - Mountain Ambush
Swamp_Raid - Swamp Raid
Radio_Tower - Radio Tower
Weapons_Cache -Weapons Cache
Weapons_Cache_SE - Weapons Cache SE
Woodland_Outpost - Woodland Outpost
Dusk - Dusk
Interdiction - Interdiction (Co-op Map)
Steamroller - Steamroller
Rummage - Rummage

Special Forces:
Pipeline_SF - Special Forces Pipeline
SFArctic - Special Forces Arctic
SFBlizzard - Special Forces Blizzard
SFCourtyard - Special Forces Courtyard
SFCsar - Special Forces Combat Search and Rescue
SFDockside - Special Forces Dockside
SFExtraction - Special Forces Extraction
SFHospital - Special Forces Hospital
SFHospitalSE - Special Forces Hospital Second Edition
SFPCR - Special Forces PCR (Precious Cargo Recovery)
SFRecon - Special Forces Recon
SFSandstorm - Special Forces Sandstorm
SFVillage - Special Forces Village
SFOasis - Special Forces Oasis
SFTaiga - Special Forces Taiga
SFWaterTreatment - Special Forces Water Treatment
SFSnakeplain - Special Forces Snakeplain (Co-op Map)

Official User Created Missions:
SMU_GH_RiverVillage - River Village
SMU_GH_SFFloodgate - Special Forces Floodgate
SMU_GH_SFOldTown - Special Forces Old Town
SMU_GH_SFRefinery - Special Forces Refinery

Training Maps
BRM_Range
Camp_Mackall
Entry
Eagle_Tower
EandE
JavelinTraining
Jump_Tower
Leavenworth (Poznámka: V ostatních celách se nachází spousta Easter Eggs)
Live_Jump
M24_Range
M82_Range
Medic_Training1
Medic_Training2
Medic_Training3
Medic_Field
Recruiting_Station
Rifle_Range
ShootHouse
Tactical_Training
Vehicle_Training_Driver
Vehicle_Training_Gunner
Weapons_Fam

User Created Maps:
Abyste mohli použít uživateli vytvořené mapy, musíte je nejprve nahrát mapový soubor s příponou .aao do adresáře Maps. Standardně jej naleznete v C:\Program Files\America's Army\Maps
Jakmile je soubor .aao nahrán v adresáři s ostatníma mapama, opište přesně název souboru s mapou. Ten poté zadáte jako jak bylo ukázáno výše. Jestliže je jméno souboru např CustomMap1.aao, použiji příkaz Open CustomMap1.aao