Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Herní systém a statistiky:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Herní systém a statistiky

Systém-Průběh zápasu-Bodový systém a hodnocení hráče-Hodnosti

Průběh zápasu a jak by to mnělo vypadat

Hra se dělí na několik částí. Nejmenší částí herního systému je herní kolo, které se odehrává na určité mapě s určitým typem úkolu se stanoveným časovým limitem na toto kolo. Vyhrává ta strana, která eliminuje všechny nepřátele, nebo která splní cíl mise ve stanoveném časovém limitu. Z jednotlivých herních kol se skládá zápas. Počet herních kol na zápas závisí na nastavení konkrétního herního serveru, stejně tak jako časový limit na jedno kolo. V půlce zápasu dochází k automatické výměně stran. Zápas je nastaven na 6 kol a vy jste začali hrát za útočící stranu. Po třech kolech dojde k automatickému přehození stran, takže na zbývající 3 kola budete hrát za obranu.

Začátek zápasu

Před začátkem každého zápasu začíná bežet 40ti vteřinový přípravný režim, ve kterém dochází k výběru herní pozice  v družstvu/týmu a volbě výbavy. 10 vteřin před koncem časového limitu pak dochází k plánování strategie, ve které velitel družstva a velitelé týmů plánují startovní pozice a cíle jednotlivých týmů. V tomto časovém intervalu se již také uzamknou herní pozice a není možná jejich změna. Po uplinutí 10 vteřin již začíná hrací kolo.

Konec hracího kola

AA3 Match EndKdyž hrací kolo skončí (vypršení časového limitu, splnění úkolu, eliminace všech hráčů jedné ze stran), zobrazí se obrazovka s dosavadními výsledky průběhu zápasu.

V horní části vidíte výsledek kola z Vašeho pohledu (vyhrané/prohrané kolo). Pod ním je uvedno kolikáté kolo z celkového počtu hracích kol bylo dohráno. Šedivý text v závorkách udává jméno hráče, který provedl akci mající za následek konec kola (zabití posledního protivníka, udělání objectivu, apod.).

Následuje tabulka uvádějící výsledky vašeho počínání během celého zápasu. První sloupec Score uvádí hodnoty zíkaných bodů v různých aspektech bodování (viz dále). Sloupec Bonuses uvádí získané bonusy a sloupec Achievements zobrazuje získaná speciální ohodnocení jako např. získané mince v zápase.

Body můžete získat z celkem pěti různých aspektů:

Team Work icon - body za soudržnost s týmem. Hodnotí se vaše souhra se spoluhráči. Osamocení vlci nemohou očekávat zisk bodů v tomto aspektu.

Objective Completition icon - body za plnění cílů mapy. Seberte objective, dostaňte se s nim k místu vyzvednutí a máte body jisté.

Team Healing icon - body za poskytnutí první pomoci a léčení spoluhráčů. Leží poblíž Vás zraněný spoluhráč? Neváhejte mu ošetřit rány pro získání bodů.

Enemy Eliminating icon - body za eliminaci nepřítele. Ať už nepřítele usmrtíte úplně, nebo ho jen vyřadíte z boje vážným zraněním a následně jej zajistíte, můžete počítat s připsaním bodíků.

Unknown icon - počitadlo porušení ROE. Nestřílejte do bezvládných těl nebo svých spolubojovníků.

Tyto body pak ovlivňují Vaše celkové bodové statistiky popsané v další části této kapitoly.

Pod tabulkou se dále nachází žlutý nápis informující o stavu právě probíhajícího zápasu. Resp. o tom, zda Váš tým vyhrává či prohrává a o stavu skóre na vyhraná:prohraná kola.

Poslední informací je charakter vašeho úkolu pro další herní kolo (zda budete útočit, či bránit apod.)

AA3 ScorePo chvilce se obrazovka přepne do nového pohledu, ve kterém můžete vidět dvě tabulky rozdělené podle týmů a obsahující seznam všech hráčů a informací týkajících se jejich aktuálních herních výsledků.

Tabulka zobrazuje zleva doprava tyto informace:

 • znak pozice, na které jednotlivý hráči hrají
 • aktuální herní hodnost hráče
 • jméno hráče
 • celkový počet bodů nahraný v rámci právě probíhajícího zápasu
 • dále postupně šestici bodů popsaných o pár řádek výše
 • hodnotu odezvy hráče na server (ping)

Příprava na nové kolo

Po další chvilce se obrazovka opět sama přepne, tentokrát do menu pro volbu pozice v týmu. Tímto přepnutím začíná bežet 40ti vteřinový limit na přípravu před startem dalšího kola tak, jak již bylo posáno v úvodu toho odstavce.

Polovina zápasu

Po odehrání počtu kol rovnajícímu se půlce z celkového počtu hracích kol dochází k automatickému přehození hracích stran. VC této chvíli si znovu vybíráte pozici v družstvu/týmu stejně, jako tomu je na začátku nového zápasu a celý proces přípravové fáze je identický jako před začátkem každého kola.

Konec zápasu

Po odehrání standardního počtu hracích kol mohou nastat dvě situace. Jedna ze stran má na kontě více výher a zápas tak končí. Druhým případem je nerozhodný stav, kdy se hraje prodloužení na jedno kolo. V tomto případě dochází opět k výměně stran a tým, který toto kolo vyhrál, se stává vítezem celého zápasu.

Celý tento proces se poté opakuje opět od bodu Začátek zápasu až do jeho konce.

Bodový systém a hodnocení hráče

America's Army 3 obsahuje komplexní systém hodnocení hráče, skládající se z několika statistických prvků. Tyto prvky odpovídají skutečným hodnotám, které příslušníci americké hodnoty ctí. Základními rysy tohoto hodnocení jsou následující položky:

 • L - Loyalty (oddanost) - jetvořena tím, jak při plnění úkolu spolupracujete se svým týmem. Pomáhejte spoluhráčům s plněním cílů, eliminací nepřátel a dalších aktivitách. Pro získání Loyality bodů musíte být v kontaktu s hráčem, který právě provedl nějakou činnost.
 • D - Duty (poslušnost) - závisí na počtu splněných úkolů a misí. Získáte za vyhrání kola nebo splnění cíle.
 • R - Respect (úcta) - hodnotí jak se držíte rozkazů a za zajišťování nepřátel.
 • S - Selfless Service (obětavost) - za poskytnutí pomoci zraněným spoluhráčům.
 • H - Honor (čest) - průměruje všechny ostatní statistiky, je klíčovým měřítkrm pro Vaši hodnost ve hře. Při každém zvýšení honoru získáte rozšiřující body pro odemknutí dalších prvků hry.
 • I - Integrity (poctivost) - přibývá pokud nebudete střílet do nevinných, civilistů a spoluhráčů. Je to také jediná hodnota, která může i ubývat.
 • P - Personal Courage (statečnost) - získáte za plnění úkolů pokud jste zraněni nebo za výhru kola při značné početní nevýhodě, ale také za neutralizaci nepřítele.

Každá z těchto položek je charakteristická konkrétním druhem činnosti (viz popis výše) a vypovídají o Vašem přístupu ke hře a plnění armádních hodnot. Statistiku jendotlivých položek můžete najít v hlavním menu v položce Soldier (popis).

Vedletěchto základních statistik se ve vašem profilu uchovávají další ohodnocení jako medaile, odznaky a stuhy. Medaile a odznaky získáte převážně za splnění tréninků, zatímco stuhy pak za plnění speciálních úkolů.

Dalším typem ohodnocení Vaší herní aktivity jsou speciální mince, které získávate opakovaně za speciální výkony jako je např. počet zabraných kontrolních bodů v jednom kole nebo počet eliminovaných nepřátel za zápas apod. Tato hodnocení pak můžete sledovat u ostatních hráčů a vypovídají o jeho herních schopnostech.

V poslední řadě získávate rozšírující body (Advancement Points). Ty získáte za každé úspěšné splnění jendoho tréninku a dále za každý level HONORu. Za tyto body si pak můžete odemknout některý z výcviků konkrétní vojenské specializace (MOS). Po splnění výcviku se Vám odemkne nové vybavení, které pak můžete použít při multiplayer hře.

Hodnosti

Tak jak se Vám bude postupňě zvyšovat HONOR, budete získávat vyšší hodnosti. Následující tabulka ukazuje jaká hodnost odpovídá jakému minimálnímu počtu HONOR bodů.

Hodnost Název Znak Minimální HONOR
E-1 Rekrut (během BCT)   N/A
E-2 Vojín (po BCT) Private Rank 5
E-3  Svobodník Private 
First Class Rank 15
E-4  Specialist Specialist Rank 20
E-4  Desátník Corporal 
Rank 25
E-5  Četař Sergeant Rank 30
E-6  Rotný Staff Sergeant 
Rank 40
E-7  Rotmistr Sergeant 
First Class Rank 50
E-8  Nadrotmistr Master Sergeant Rank 60
E-8  Štábní rotmistr First 
Sergeant Rank 70
E-9  Major Sergeant Major Rank 80
E-9 Výkonný hlavní rotmistr  Command Sergeant Major Rank 90
E-9  Hlavní rotmistr AA Sergeant Major of AA Rank 100