Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

První přihlášení do hry:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

První přihlášení do hry

První přihlášení do hry
a

První přihlášení do hry

Praktický příklad připojení na server pomocí AA Browseru

Návod na připojeníChtěl bych si (třeba)zahrát mapu SF Hospital

 1. V kategoriích vyberu mapy
 2. V seznamu map vyberu mnou požadovanou mapu
 3. Zobrazí se mi seznam serverů odpovídající mým kritériím, vyberu si jeden z nich.
 4. Zde vidím informace o daném serveru
 5. Mohu si najít kdo na serveru hraje, jaký má honor, score a kdo má jaký ping

Nyní stačí již na jméno serveru v seznamu (bod. 3) kliknout dvakrát levým tlačítkem a hra se začne připojovat k danému serveru

Výběr teamu

Výběr teamuPonačtení dat a připojení na server Vás daný server autorizuje,zkontroluje aktualizace Vašeho PunkBusteru a poté Vás připojí přímo kehře. Zde máte možnost vybrat si z několika možností připojení :

 1. připojíte se na jednu stranu (Assault, Ambush, North, East, Alpha, ...)
 2. připojíte se na druhou stranu (Defence, Escort, South, West, Bravo, ...)
 3. necháte server, aby sám vybral, na kterou stranu se připojíte
 4. připojíte se jako takzvaný Spectator. Jste připojen do hry, alepouze jako pozorovatel. Nehrajete, ale můžete se dívat na ostatní jakhrají a kde se pohybují. Levým tlačítkem myši se přeskakujete mezijednotlivými pohledy.

Připojení provedete stisknutím tlačítka Join. Každámapa nabízí většinou možnost připojit se na dvě rozdílné strany.Obvykle to bývá buď assault vs. defence, east vs west, alpha vs bravoatd. Každá z těchto stran má na mapě předem daný a jasně definovanýúkol a je jen na Vás, jaký úkol chcete plnit a podle toho se připojitna příslušnou stranu.

U názvu teamu také naleznete informaci, kolik hráčů se aktuálně vdaném teamu nachází. Pokud je na serveru nastaveno automatické vyrovnávání teamů (Auto balance teams) nedovolí Vám server vstoupit doteamu, kde je již více hráčů než na druhé straně. Je také možné, že Vás server v průběhu hry přehodí z jedné strany na druhou v důvodu vyrovnání počtu hráčů v jednotlivých teamech. Hra vždy vyrovnává počet hráčů takovým hráčem, který přišel na server jako poslední. Další možností jak změnit team je, že si změnu zvolíte v záložce teams, kde kliknete na tlačítko Join u opačného teamu (volbu můžete také zrušit tlačítkem Remain).

Výběr zbraně

Vyber 
zbraněPo zvolení teamu si můžete vybrat zbraň (správně by bylo říci pozici,nicméně právě od vybrané pozice se odvíjí, jakou zbraň budete do hrymít), se kterou budete hrát. Připomínáme, že pro některé zbraně je nutno mít splněn trénink potřebný k jejich používání a pro zbraně zvláštních jednotek je kromě splněného tréninku ještě nutné dosáhnoutmin. honoru 15.

Pozici (zbraň) si vyberete tak, že kliknete na tlačítko Select, nacházející se vedle pozice.

Popis jednotlivých značení pozic (zbraní) na serveru :

R – rifleman – voják s M16
AR – automatic rifleman – voják se SAW – M249
G  grenadier – voják s M16A2 / M203 granátometem
S – odtřelovač – voják s M24 nebo M82

Special Forces (SF):
18C – voják s M4A1
18B voják s SPR – SF odstřelovač
18Z – automatic rifleman – voják se SAW – M249

Indigenous Forces (IF):
IF 74 – voják s AKS-74U
IF RPK – voják s RPK
IF RPG  voják s AKS-74U + RPG
VIP – civilista s
AKS-74U (je vybaven pouze jedním zásobníkem)

Změna pozice v týmu

Může se stát, že máte zájem v průběhu hry změnit pozici v týmu, neboVás naopak o Vaši pozici žádá Váš spoluhráč. V případě, že je pozicevolná, můžete změnu provést jednoduše tlačítkem Selectvedle požadované pozice. Může se ale také stát, že Vámi požadovanápozice bude obsazena. V tom případě, je možné změnu provést následovně:

RequestPožádání o změnu pozice (Requesting)
Jestliže je Vámi požadovaná pozice obsazena, lze kliknout na tlačítko Swap vedle pozice. Tlačítko se změní na Requesting.Poté je zcela na aktuálním vlastníkovi vybrané pozice, jestli si s Vámituto pozici vymění nebo nikoliv. Pro urychlení je možné o změnu požádatdaného hráče v teamchatu.
SwapSpoluhráč požaduje Vaši zbraň (Accept Swap)
Jestliže někdo požaduje Vaši pozici, tak se u daného hráče zobrazí tlačítko Accept swap.Poté je zcela na Vašem uvážení, jestli si s ním pozici vyměníte činikoli. Tato možnost většinou nastává v případě, že se Vám podaříukořistit dobrou pozici a s tím spojenou zbraň, ale Vaše herní výsledkytomu neodpovídají :-)

Po odehrání počtu kol nastaveném na serveru dochází automaticky knovému výběru zbraní. Na pořadí při výběru má vliv několik faktorů:

 1. jaké je Vaše score (čím vyšší score, tím lepší pozice pro výběr)
 2. výše Vašeho honoru (čím vyšší honor, tím lepší pozice pro výběr)

Ke změně zbraní dochází i při změně herních stran!

Herní obrazovka

Jakmile začne kolo, objeví se před Vámi obrazovka s 1st personview pohledem (pohled z první osoby). Tento pohled je základním a vpodstatě jediným pohledem při hraní. V této hře tedy není možné měnitúhel ani vzdálenost pohledu na hráče. Jedinou výjimku tvoří možnostpohledu do hry po úmrtí, kdy má usmrcený hráč možnost sledovat hrupohledem z ještě hrajícího hráče. Pokud to nastavení serveru umožňuje,používá hráč 3rd person view (pohled z třetí osoby). Může setedy libovolně rozhlížet. Tato možnost však může být zakázánanastavením serveru a samozřejmě je většinou zakázána v zápasech aturnajích.

Základní herní obrazovka má tento vzhled:

Rozlozeni obrazovky

 1. Ikona chatu - zobrazuje Váš aktuální komunikační režim (např.: "křičet, globální, signály rukou, atd.)
 2. Zprávy - zde se zobrazují zprávy hráčů a zprávy serveru
 3. Indikátor situace (SAI) -
 4. Cíle - zde se zobrazují úkoly nastavené na dané mapě (objectives)
 5. Hodnost, čas a pozice - zobrazuje Vaši hodnost, čas zbývající do konce kola a popis místa (oblasti), na které se aktuálně nacházíte
 6. Doplňkové vybavení - zobrazuje stav Vašeho doplňkového vybavení
 7. CEM - ukazatel bojové připravenosti - Tentoukazatel ovlivňuje Vaši přesnost (efektivitu) při střelbě. Většípřesnosti dosáhnete při střelbě v leže, za klidu, než ve stoje podpalbou nepřítele. Čím výše je ukazatel, tím lépe
 8. Postoj, pohyb a zdraví -silueta ukazuje v jakéjste poloze, zda jste v leže, kleče nebo stojíte. Stín (rozmazání)vpravo od siluety zobrazuje, zda se pohybujete rychlým (hlasitý pohyb)nebo pomalým (tichý pohyb) tempem.
  Indikátor zdraví :
  1. Zelená (Green) = zdravý
  2. Žlutá (Yellow) = zraněný
  3. Červená (Red) = kriticky zraněný
   Silueta s kapkou - krvácíte a je potřeba co nejrychleji zavolat zdravotníka, nebo se ošetřit
 9. Vybavení - zobrazuje stav Vašeho vybavení
 10. Zbraň - ukazatel zbraně, kde vidíte kolik máte nábojů (zásobníků) a jaký používáte režim střelby.
  1. Jednotlivé výstřely (single) - vhodné pro střelbu na delší vzdálenosti
  2. Dávky/automat (Burst/auto) - vhodné na kratší vzdálenosti
 11. Zobrazení zaměřovacího bodu (Crosshairu)

Tento vzhled je samozřejmě možno měnit

Herní výsledky

ScoreKaždý hráč si jistě přeje vědět, jak je jeho hra na daném serveru úspěšná. Tuto možnost nám nabízí záložka Score,kterou můžete vyvolat po stisknutí tlačítka Escape (Esc) na klávesnici.Tato záložka je nadále rozdělena na zobrazení celkové, nebo nazobrazení po jednotlivých týmech. Zde můžete také vidět, kdo z Vašich spoluhráčů je ještě živý a kdo je již mrtev (mrtvý hráč je zobrazenšedivou barvou). Dále, kdo ve Vašem týmu má funkci zdravotníka (medic -standartní zdravotnický kříž u jména) a kdo má jakou pozici (zbraň).

 • Class - pozice, zbraň
 • Honor - velikost honoru jednotlivého hráče
 • Player name - herní jméno (Nick) hráče
 • Score - celkový počet bodů získaných v uplynulých kolech
 • Goals - body za plnění úkolů mise (objectives)
 • Leader - body získané za vedení teamu
 • Enemy - body za zabité nepřátele ( zabití 1 nepřítele = + 10 bodů)
 • KIA - Killed in action - počet Vašich úmrtí ( jedno úmrtí = - 10 bodů)
 • ROE - Rules of Engagement - trestné body za střelbu do civilistů nebo spoluhráčů
 • Ping - odezva internetového připojení daného hráče na daný server

Dále zde můžete naleznout několik dalších ikon. Zde je jejich vysvětlení:

Ikony ve 
score

 Odpojení

DosconnectZe hry se můžete samozřejmě kdykoliv odpojit. Po stisknutí tlačítka Escape (Esc) na klávesnici stačí v tabulce zvolit možnost Disconnect a hra Vás okamžitě odpojí ze serveru. Toto odpojení lze provést také napsáním slova disconnect do příkazového řádku.

 

 

 

Rady a tipy

Vevětšině her tohoto tipu naleznete několik zásadních postupů, jak danouhru hrát. Nicméně je dáno, že co hráč, to určitý osobitý herní styl aprojev. Nejde tedy kategoricky sjednotit, že tento způsob hry je špatnýa tento je dobrý. Po získání určitých herních zkušeností si jistě i Vyvytvoříte svůj osobitý herní projev. Než se tak ale stane, nabízíme Vám zde několik základních rad a tipů, které se osvědčily v praxi a jemožno se jimi řídit. Jednotlivé rady se budeme snažit koncipovat odpočátečního nastavení, až ke konečné hře.

 • Na hraní si pořiďte odpovídající počítač. Minimálníkonfigurace sice postačí, ale pro vychutnání požitku ze hrydoporučujeme alespoň optimální konfiguraci.
 • Pořiďtesikvalitníinternetové připojení. Při hraní online her nejde ani tak orychlost připojení, ale o tzv. odezvu spojení (Ping). Jestliže nebudetemít kvalitní internet, Váš požitek tím bude značně poznamenán.
 • Ovládáníhry si nastavte tak, aby ovládací tlačítka byla co nejblíže u sebe,byla snadno dostupná a bylo je možné najít bez odbíhání zrakem odmonitoru. Ve vypjaté situaci Vás dlouhé přehmátnutí, nebo pohled naklávesnici může stát drahocenné vteřiny a tudíž i život.
 • Videonastavenísinejlépe nastavujte pro každou mapu zvlášť. Obecně platí,že optimální nastavení gamy, kontrastu a jasu je pro každou mapu jiné.Tmavé mapy si zesvětlete, světlejší (mapy v zimě) si naopak ztmavte.Docílíte tím lepší viditelnosti. Nastavení textu, detailů atd. nastavtedle možností Vaší grafické karty. Lépe o stupínek nižší než maximální zdůvodu plynulosti hry.
 • Audionastavenívěnujte také velkou pozornost. Sluch je v této hře velicedůležitý. Doporučujeme zcela ztišit hudbu a naopak efekty dát namaximum. V případě možnosti využít co nejlepší nastavení pomocí Vašízvukové karty.
 • Nastavtesisprávně citlivost myši a nebojte se na ní využívat doplňkovátlačítka. Malá citlivost Vás bude zpomalovat v osobních soubojích,přehnaně velká citlivost způsobí nepřesnou střelbu na dálku z důvodutřesu ruky.
 • Nastavte si několik setů své M4A1 a při hřetoho využívejte. Správný způsob zaměřování Vám zajistí přesnost střelbyna dané mapě. Nebojte se využít podpěrných nožiček, na rozlehlýchmapách (např. SF Recon) se M203kou stěží trefíte, ale rozložení nožičekVám pomůže v přesnější střelbě.
 • Nastavtesipro Vás co nejvíce efektivní zaměřovací bod (Crosshair). V osobníchsoubojích často není čas zaměřit soupeře přes mířidla a správně zvolenýCrosshair Vám umožní dosáhnout lepší přesnosti
 • Pro hraní si vybírejte servery s co nejnižší odezvou (Pingem). Optimální ping jedo výše cca 100. Nad tuto hodnotu již můžete při hře zaznamenatnepřesnosti a odchylky, které Vám hru znepříjemní. Hrát na serveru spingem nad 200 je již velice nepříjemné.
 • Po připojení na server se snažte vybrat co nejlepší pozici (zbraň) pro danou mapu.Lepší zbraň znamená lepší požitek ze hry a lepší výsledky. Pokud chcetenasbírat co největší počet bodů, využívejte pozic velitelů a dělejteobjectivy.
 • V případě, že některou zbraň neovládáte nejlépe (a nejdete se s ní na server učit hrát) je lepší ji vyměnit sněkým zkušenějším, kdo přinese teamu větší užitek.
 • Jestliže vidíte nepřítele, snažte se ho označit i pro ostatní spoluhráče (standardně tlačítko Z - Report enemy),kteří Vám pokud možno pomůžou s jeho eliminací. Čím více zbraní na něhostřílí, tím lépe. Zároveň se v opačném případě snažte pomáhat i svým spoluhráčům.
 • Jestliže jste raněn, vyhledejte co nejrychleji pomoc zdravotníka (tlačítkem M - Call medic). Do té doby se snažte ošetřit sám (tlačítko I - Field dressing) a buďte pokud možno v klidové pozici. Nejlépe je ležet mimo oblast boje.
 • Svůj režim střelby a střelbu vůbec přizpůsobte dané mapě a situaci.
 • Jestliže házíte granát, snažte se ho časovat tak, aby nepřítel neměl šanci seschovat. Nenačasovaný granát v této hře téměř ztrácí svůj smysl. Odhad na délku časování získáte s herními zkušenostmi.
 • Ve hře se čas od času zastavte a poslouchejte, nepřítele často prozradí kroky,nebo nabíjení zbraně a vy tak zjistíte jeho přibližnou pozici.
 • Jestliže víte o pozici nepřítele v uzavřeném prostotu, použijte "flešku" k jeho oslepení a snadnější eliminaci. Na venkovním prostranství účinnost tohoto vybavení rapidně klesá.
 • Jestliže uslyšíte odjištění granátu nebo "flešky", snažte se okamžitě opustit pozici.Paradoxně je nejlepší vyběhnout proti nepříteli. Jestliže drží ještě výbavu v ruce, je snadnějším terčem, jestliže jí právě hází, většinoují hodí za Vás (málokdo si hodí granát pod nohy, ale i to se stává :-).
 • V budovách se pohybujte co nejtišeji a používejte pomalejší mód pohybu.Nepřítel Vás hůře lokalizuje. Toto platí obzvláště pro "hlučné" povrchy.
 •  Nabíjejte,až ve chvíli, kdy Vám náboje dojdou, nebo Vám zbývá posledních pár nábojů. Přebíjení po každé dávce nebo zastřeleném nepříteli Vás zpomalí a může Vás stát život.
 • Jestli že seberete druhou zbraň počítejte s tím, že nebudete mít možnost používat vybavení (granáty,smouky, flašky). Toto vybavení můžete použít jen s jednou zbraní. Je lepší tedy zbraň vyměnit (třeba AK za M16) než mít obě. Výjimku samozřejmě tvoří sniper, kterému se dvě zbraně hodí.
 • Využívejte indikátor situace (SAI). Naleznete na něm mnoho důležitých informací jako je poloha spoluhráčů, reportovaný nepřítel, poloha objectivu atd.
 • Snažte se krýt snipera. Ten může poté v klidu eliminovat nepřítele a starat seo svoji bezpečnost. Pro větší efekt mu můžete vyhledávat a označovat cíle (standardně tlačítko Z - Report enemy), které díky pohledu přes zaměřovač nemusí vždy vidět.
 • Jestliže je Vaším úkolem na mapě reportovat do bezpečí hráče VIP, není dobré se od něho příliš vzdalovat a vystavit ho riziku přímého boje. Tento hráčje již od počátku raněn a je vybaven méně přesnou zbraní s omezeným počtem nábojů (obvykle 30 ran). V osobních soubojích má tedy značnou nevýhodu.
 • Využívejte hojně své vybavení, jako jsou smouky, flašky a granáty. Toto vybavení Vám může poskytnout v boji značnou výhodu. Jestliže je například kritický prostor zastřený kouřem,nepřítel má mnohem vetší problém Vás zasáhnout.
 • Vyvarujte se střelby do civilistů nebo spoluhráčů. Nejen, že za to získáváte značný počet záporných bodů (ROE) ale můžete také postřelit důležitého člena teamu a oslabit tak celý team. Rozeznání spoluhráčů a nepřítele je velice důležité pro správné hraní této hry.
 • JestližeseVám přeci jenom povede spoluhráče zasáhnout, je namístě se mu omluvit v teamchatu, popřípadě globalchatu.
 • Jestliže píšete něco do chatu obecně, dbejte na slušné vychování a vyjadřování a zdržte se nadávek a jiných neslušností. Hru hrajeme pro zábavu a nikomu se nechce tyto věci sledovat.
 • Zprávu napsanou do chatu nemusí vždy spoluhráč vidět. Jestliže jste již mrtvý a sledujete hru zpohledu hrajících hráčů, nemůžou tito hráči vidět Vaši zprávu. Vidí jijen hráči, kteří jsou také mrtví. Tuto zprávu vidí všichni jen vokamžiku pauzy mezi koly. Jestliže jste živý a píšete do globalchatuvidí Vaši zprávu všichni.
 • Při hře je důležité nepřítele překvapit a dělat co nejméně předvídatelných pohybů. Jestliže Vás již nepřítel spatřil je lepší změnit palebnou pozici a nevylézat na tom samém místě. Nepřítel se na něj již jistě zaměřil a bude pro něho snadné Vás zasáhnout. Měňte často svoji pozici i při jednotlivých kolech.
 • Hraní hry stále na jedné pozici (kempení -camping) bývá většinou úspěšné, ale nebudete jistě oblíben mezi hráči ani jedné strany. Důvody nepřítele jsou jistě zřejmé, ale ani spoluhráči Vás nepochválí, protože by byli jistě raději, kdyby jste jim pomohl s plněním objectivů a neschovával se někde v koutě a nečekal až půjde někdo okolo. Výjimku samozřejmě tvoří hraní za Defend, kde je úkolem bránit a s tím je bránění spojené. Nikdo se na Vás tedy nemůže zlobit, jestliže plníte svůj úkol a hlídáte objectiv (ale věřte, že itakový hráči se najdou :-) Obecně vzato každý hraje tuto hru tak, jak ho to baví a pokud někoho baví koukat 6 minut do jednoho místa a čekat na nepřítele, budiž mu to přáno.
 • V případě pokusu ovyhození hráče ze serveru (kickování) se dobře podívejte na důvod a dle toho se rozhodujte. Vyhodit někoho jen proto, že někomu nedal svou zbraň nebo si došel na WC a zůstal jedno kolo na startu jistě není vhodné. Vždy se snažte rozhodnout, jak by se to asi líbilo Vám.