Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Vybavení U. S. Army:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Vybavení U. S. Army

Kromě zbraní U. S. Army jsou ve hře postavy vybaveny další výbavou z inventáže americké armády. Některé prvky této výbavy jsou standardní a některé charakteristické pro daný druh mise.

Modular Lightweight Load-bearing Equipment (MOLLE)

MOLLE znamená “Modular Lightweight Load-bearing Equipment.” (modulární lehké nosné vybavení). Je to současný standardní nosný systém používaný americkou armádou. Umožňuje vojákům sestavit si vlastní kombinaci nosných kapes, sumek a dalších systémů podle vlastních potřeb. Srdcem MOLLE systému je MOLLE vesta. Nosí ji každý příslušník jednotky, ale každá třída vojáka ma svou specifickou konfiguraci. Například střelec má pouze sumky na zásobníky, zatímco střelec lehkého kulometu má velké sumky schopné pojmout zásobníky o 200 nabojích pro svou SAW. Granátník má kromě sumek pro zásobníky pro svou M16 také sumky pro 40mm granáty umístěné na hrudi. MOLLE vesta také dále obsahuje kapsu pro jídlo a 2 čutory.

V America’s Army jsou dále vyobrazeny i další nosné systémy, které je možné spatřit na různých třídách vojáků v závislosti na operačním prostředí. Další vesty zahrnují: nosná vesta (Load Bearing Vest, LBV) a mnohoúčelové, lehké, přenosné vybavení jednotlivce (All-purpose, Lightweight, Individual Carrying Equipment, ALICE). Různé druhy vest nepřináší v America’s Army různé (ne)výhody.

Modular Lightweight Load-bearing Equipment (MOLLE)

Interceptor Armor

Nové ochrané vesty (Interceptor Armor) jsou v současnosti standardní kevlarovými vestami používaných v U. S. Army na všech předních líniích. Nahrazují starší PASGT vestu, která neposkytovala adekvátní ochranu proti střelbě. Nová zbroj ve své standarní konfiguraci odolá 9mm střelám. Po vylepšení se Small Arms Protection Inserts (SAPI), se vesta stává odolnou vůči zásahu municí 7.62mm NATO (stejné jako používá M24). 

*POZNÁMKA: V America’s Army je ochranná vesta pouze pomyslná a nereflektuje její skutečnou účinnost s ohledem na hratelnost.

 Interceptor Armor

Modular Integrated Communications Helmet (MICH)

MICH je speciálně navrženou bojovou helmou pro americkou armádu a nahrazuje starší Personal Armor System for Ground Troops Helmet (PASGT). MICH je menší a lehčí, čímž umožňuje lepší rozhled a celkově zlepšuje schopnost vnímat situaci na bojišti, ale poskytuje o 8% menší ochranu oproti PASGT.

Modular Integrated Communications Helmet (MICH)

AN/PVS-14 Monocular Night Vision Device (MNVD)

Noktovizor AN/PVS-14 (MNVD) je velice rozšířený mezi americkými ozbrojenými složkami, ale také NATO. Používá objektiv 3. generace se schopností vylepšit obraz. Pomocí příchytného systému je možné jej připevnit na helmu (jak MICH, tak starší verze PASGT), ale také jako optický zaměřovač přímo na zbrani.

Ve hře je však stále používána starši verze AN/PVS-7D Night Vision Goggles (NVG), jednotubusový noktovizor 3. generace s vylepšeným podáním dimenzionálního vnímání.

AN/PVS-7D Night Vision Goggles (NVG)

Binoculars

Dalekohledy jsou vybaveni velitelé družstva a týmů. Tím je dodržen řetězec velení v případě že je některý z velitelů eliminován. Poskytují 7x zvětšení a laserovou ochranou.

POZNÁMKA: Menší verze dalekohledů je dostupná dalším jednotkám ve hře jaok např. Rangers.

Binoculars

T-10C Parachute

Padák T-10C je standradním padákem používaným americkou armádou. Je vyroben z 31g odolných nylonových vláken MIL-C-7020 G typu I. Dále se spolu s T-10C používá rezervní padák T-10R.

T-10C Parachute

Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES)

The Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES) dává americké armádě možnost simulovat bojovou situaci bez použití ostré munice. Při MILES tréninku jsou místo nábojů vystřelovány kódované laserové paprsky. MILES může být použit jak pěchotou, tak obrněnými vozy. Kódovaný laserový parsek zajistí, že M16 nemůže zničit např. obrněný tank M1. Systém není nebezpečný zraku. Když je hráč zasáhnut, uslyší krátké pípnutí z MILES zařízení na znamení zranění. Pokud je "zabit", MILES systém to ohlásí dlouhým pípnutím.

Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES)