Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Herní postavy:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Herní postavy

Každý MOS (Military Occupational Specialty - vojenská specializace) vyžaduje speciální výcvik a má své specifické nároky a zvláštní dovednosti využívané na bojišti.


Vizuální podoby nepřítele

Opposing Forces 1 Opposing Forces 2 Opposing Forces 3 Opposing Forces 4 Opposing Forces 5 Opposing Forces 6
Opposing Forces 7 Opposing Forces 8 Opposing Forces 9 Opposing Forces 10 Opposing Forces 11 Opposing Forces 12
Opposing Forces 7 Opposing Forces 8 Opposing Forces 9 Opposing Forces 10 Opposing Forces 11 Opposing Forces 12

Barevná kombinace jejich ošacení se může oproti výše uvedeným lišit, nicméně uvedené příklady zobrazují všechny druhy siluet, na které můžete narazit. Jejich správná identifikace je klíčovým krokem k zamezení porušení pravidel pro střetnutí nebo dokonce střelby do vlastních řad.

SF WEAPONS SGT MOS
SF WEAPONS SGT MOS

MOS Info: (18B) Special Forces Weapons Sergeant
V America's Army je představena vojenská specializace Special Forces (zvláštní jednotky). Hráčům, kteří úspěšně splní trénink Special Forces, bude ve hře umožněno hrát za příslušníka speciálních sil vyzbrojeného celou řadou specializovaného zbraňového vybavení.

Tato nová třída také obsahuje zcela nové modely hráčů a vybavení stejně tak jako týmovou strukturu napodobující skutečnou týmovou strukturu zelených baretů.

SQUAD LEADER

SQUAD LEADER


MOS Info: (11B) Infantryman
Příslušníci US Army operují jako členové družstva. Družstvo je vedeno velitelem družstva, který má hodnost Staff Sergeant (SSG, rotný). Je vyzbrojen stejnou zbraní jako rifleman (střelec), je rychlý a obratný. Dále jsou všichni SSG vybaveni dalekohledem. SSG mohou také využívat radiové komunikace k udělování rozkazů.

Tvým hlavním úkolem je vedení vést své muže v boji.

FIRE TEAM LEADER


FIRE TEAM LEADER

MOS Info: (11B) Infantryman
Každé družstvo je rozděleno na 1 - 4 úderné týmy, každý se svým vlastním účelem. Velitelem takového týmu je Sergeant (SGT, seržant). Úkolem seržantů je vést své týmy a vykonávat rozkazy udělené velitelem družstva za účelem splnění úkolu. Jelikož jsou také vyzbrojeni útočnou puškou, jejich schopnosti jsou stejné jako u SSG a střelce. SGT je taktéž vybaven dalekohledem.

COMBAT MEDIC


COMBAT MEDIC

MOS Info: (68W) Health Care Specialist
Hráči America's Army mají možnost se zúčastnit virtuálního zdravotnického výcviku, který je naučí základním dovednostem záchrany života. Abyste byli v America's Army kvalifikovani jako Medic (zdravotník), hráči musí projít přes 4 samostatné kurzy ve virtuálním vojenském zdravotnickém zařízení Brook.

Tyto kurzy nabízejí průchod přes různá centra, ve kterých se hrači naučí jakým způsobem posuzovat a určovat prioritu ošetření zranění.

RIFLEMAN
RIFLEMAN

MOS Info: (11B) Infantryman
Rifleman (střelec) tvoří hrot pěchotního družstva. K tomu, aby mohl být střelec všestranný vzhledem k nejrůznějším bojovým prostředím, jsou vybavováni pestrou paletou pušek a granátů.

Účelem střelce je plnění svého úkolu, krycí palba a působyt jako článek manévrů (při organizaci do týmů) pro vykonání plánu velitele družstva.

AUTOMATICRIFLEMAN
AUTOMATIC RIFLEMAN

MOS Info: (11B) Infantryman
Vyzbrojen zbraní M249 SAW, Automatic Rifleman (kulometčík) kombinuje neuvěřitelnou palebnou sílu a schopnost rychlých přesunů. Kulometčíkje nezbytný pro podporu drtivou krycí palbou na střední a velkou vzdálenost. Žádný tým není kompletní bez kulometčíka.

Automatic Rifleman zajišťuje pro tým automatický kulomet s pásovým zásobníkem,vysoké kadence M249 a velké množství munice .

GRENADIER


GRENADIER

MOS Info: (11B) Infantryman
Grenadier (granátník) je klíčovým členem týmu v U.S. Army. Je vyzbrojen automatickou puškou M16 a vrhačem granátů M203, granátník může provádět střelbu na cíl explosivními granáty na střední nebo velké vzdálenosti.

Granátník je schopný vyslat 40mm vysoce výbušné granáty na velké vzdálenosti a poskytovat tak podporu pro týmy nebo družstva. Dodatečně jsou granátníci vybaveni plně funkční M16A .

ADVANCEDMARKSMAN
ADVANCED MARKSMAN
MOS Info: (11B) Infantryman
Advanced marksman (odstřelovač) je unikátní voják, který patří mezi střelecké experty. Abyste se stali odstřelovačem, musíte dosáhnout skóre 36 nebo vyšší ve střelbě z pušky a mít dokončenou Advanced Marksmanship School (školu pro odstřelovače). Poté budete mít přístup k použití speciálních zbrání pro přesnou střelbu na velmi dlouhé vzdálenosti, mezi které patří M24 a M82. Odstřelovače můžete identifikovat podle jejich kloboučku. Obvykle nosí klobouk se střihem "boonie".
INDIGENOUSFORCES

  INDIGENOUS FORCES
Indigenous Forces (spřátelené síly) jsou novým typem postav, za které můžete jako hráč hrát a jejich úkolem je pomáhat zeleným baretům v bojových akcích. Tato unikátní třída se snaží napodobit život skutečný spřátelených aliančních sil, které spolupracují s U.S. Special Forces po celé zemi. Tato třída obsahuje nové modely postav a specializované zbraně. Pro hraní za postavy spřátelených síl není vyžadován žádný trénink .
VIP
  VIP
Některé herní módy přinašejí hru, kdy je úkolem jedné strany doprovodit bezbečně chráněnou osobu (Very Importatnt Person, VIP) na určené místo, zatímco druhá strana se v tomto snaží chráněné osobě zabránit její eliminací. VIP v tomto případě reprezentuje nemilitantní osobu (např. funkcionáře, politika nebo z pohledu druhé strany vysoko postavenou osobu nějaké teroristické či vzbouřenecké organizace), kterou je nutné bezpečně dopravit na předem stanovené místo pod útoky nepřítele .
OPPOSINGFORCES
Opposing Force
Členové jednotky se vždy navzájem vidí jako vojáci U.S. Army, ale pro zvýraznění a snazší odlišnost je protistrana viděna jako nepřátelská jednotka s kuklami a spoře oděná. Ve skutečnosti tedy obě strany hrají jako vojáci U.S. Army.