Svet-Stranek.cz
ExtraTeam

Menu hry a její nastavení:AMERICAS ARMY-SPECIAL FORCE-EXTRA TEAM

Menu hry a její nastavení

Menu hry a její nastavení
a

Menu hry a její nastavení

Jednotlivé záložky menu

record briefRecordBrief(Záznamy)
Na této stránce naleznete novinky ze hry America´s armypublikované oficiálními tvůrci, individuální statistiky, ocenění Vašichschopností a asi nejdůležitější záložkou je možnost sestavit si svojiM4A1pro používání v mapách Special Forces
TreninkyTraining (Trénink)
Tato záložka zobrazuje informace o trénincích, které obsahuje hra America´s army.Naleznete zde informace, které tréninky jste již úspěšně složili akteré je teprve třeba absolvovat. Zároveň zde máte možnost tytotréninky rovnou absolvovat. O tom jak úspěšně dokončit jednotlivétréninky se více dozvíte v odkazu Tréninky
Deployment Deployment
Totomenujejednímze dvou způsobů on-line připojení na server. Jenavrženo k tomu, aby rozlišovalo různé mapy ze čtyř misí, které jsousoučástí Americké armády : Infantry Missions, Airborne Missions, RangerMissions a Special Forces Missions. Kliknutím na jednotlivé záložky sehráči zobrazí požadovaný maplist.
Real HeroesRealHeroes
Natétostráncesi můžete prohlédnout a poslechnout příběhy skutečnýchamerických hrdinů, které zažili po dobu své služby v Americké armádě.Zároveň po prohlédnutí jednotlivých příběhů dostanete jako bonus navíc3% ze svých score points (Vaše body, které mají vliv na růst honoru)
Instant 
actionInstantAction(Rychlámožnosthraní)
Tato možnost je novým způsobem, jak hrát tuto hru bez splněnípředepsaných tréninků. Nyní si můžete zahrát s veterány této hry azískávat tak zkušenosti ke splnění tréninků. Tento způsob připojení jevšak dostupný jen pro mise, které nejsou zařazeny jako Special ForcesMissions.
AA BrowserAABrowser(Vyhledávačherníchserverů)
Toto menu je druhým způsobem, jak se připojit do hry. Zde ale naleznetekromě rozdělení na jednotlivé mise další možnosti filtrů a tříděníherních misí a možností hry. Můžete zde také vyhledávat své hrajícíkamarády a třídit servery dle počtu hráčů nebo pingu na jednotlivýserver.
SettingsSettings(Nastavení)
Natétostráncenaleznete všechna potřebná nastavení Vaší hry. Vprvopočátku doporučujeme ponechat Defaultní (originální) nastavení.Zkušenější uživatelé pak mohou hru přizpůsobit plně svým zvykům a svýmhardwarovým možnostem.
SupportSupport(Podpora)
Zdenaleznetekontaktyna podporu hry. Zároveň zde naleznete slovníkpojmů, se kterými se setkáte při hraní této hry. Většinu těchto otázektaké naleznete zodpovězených v této sekci nebo v sekci časté dotazy.
SettingsCredits (Autoři)
Na těchto stránkách naleznete informace o každém, kdo je zapojen do tvorby této hry.
SettingsSing out (Odhlášení)
Na této stránce můžete provést odhlášení jednotlivého hráče, nebo odejít ze hry.


Deployment

DeploymentToto menu je jedním ze dvou způsobů on-line připojení na server. Je navrženo k tomu,
aby rozlišovalo různé mapy ze čtyř misí, které jsou součástí Americké armády.

 •     Infantry Missions
 •     Ranger Missions
 •     Special Forces Missions
 •     User - Created

Po kliknutí na jednotlivé záložky v horní části menu, nebo na odznakna hlavní obrazovce se  Vám otevře nabídka jednotlivých map pro danoumisi.

Po kliknutí na misi si může hráč prohlédnout detailní přehled mise,cíle a případné specifické pokyny týkající se mise. Zároveň je zdemožnost otevřít mapu v single playeru (hráč si otevře mapu pouze nasvém počítači a nepřipojuje se na server) a prohlédnout si ji. Pokud máhráč zájem připojit se na server stačí pouze kliknout na tlačítkoDeploy a hra Vám okamžitě nabídne servery na kterých tato mapa běží akam je možné se připojit a mapu si zahrát.

Jednotlivé záložky menu

Deployment Deployment2 Deployment3
Deployment4 Deployment5

Record Brief (Záznamy)

Record BriefRecord Brief (Záznamy)

Na této stránce naleznete novinky ze hry America´s army publikovanéautory hry, individuální statistiky, ocenění Vašich schopností a asinejdůležitější záložkou je možnost sestavit si svoji M4A1 pro používánív mapách Special Forces.

 Tato stránka obsahuje čtyři záložky

News (Novinky)

NewsNa této stránce naleznete novinky ze hry America´s army publikované autory hry a odkazy na důležité weby se zajímavými informacemi.

 

 

 

 

Player Stats (Statistiky)

Tatostránka je jednou z možností, kde sledovat své úspěchy a statistikyhry. Najdete zde důležité informace, podle kterých rychle zjistíte, kdehru hrajete dobře a co je ještě třeba zlepšit.

Najdete zde základní informace jako je Váš herní Nick, kdy jstezačali hrát a kdy jste hráli naposledy. Dále výši Vašeho Honoru a bodypotřebné k dosažení dalšího

Mezi podrobnější informace patří statistiky Vašeho herního projevu,např. kolik jste vyhráli a prohráli kol, jak často pomáháte svýmspolubojovníkům jako zdravotník, nebo jak často hrajete ve funkcivelitele.

 

Stats2Ovšemnejdůležitějšími informacemi pro většinu hráčů jsou jeho dovednosti vestřelbě. Můžete zde nalézt informace o tom, jak přesnou střelbu mátenapříklad jako sniper, nebo jak úspěšní jste při házení granátů


 

 

 

Badges ( Odznaky)

BadgesZdenaleznete výčet Vašich odznaků, které jste získal za dobu hraní hry,obzvláště pak za splněné tréninky. Jestliže vám nějaký odznak chybí,znamená to, že nemáte splněný trénink potřebný k získání tohoto ocenění.

 

 

 

 

M4A1 Mods (Mod zbraně)

Tato záložka patří v této kategorii mezi nejdůležitější. Mátemožnost si zde nastavit svou zbraň M4A1 pro používání v misích SpecialForces (speciální mise).

M4A1 SOPMOD

M4A1TheSpecial Operations Peculiar Modification (vlastní modifikacespeciálních operací) aplikovaná na M4 Carbine je primární zbraní provšechny členy Special Forces. Tato zbraň je plně přizpůsobitelná dlepožadavků hráče a umožňuje její úpravu celou řadou doplňků (modů),které mohou být přidány na zbraň a podtrhnout tak hráčův individuálnístyl nebo lépe splňovat požadavky dané mise. M4 Carbine je podobnáM16A2, ale je mnohem kompaktnější a nabízí nastavitelnou ramenníopěrku. Váží 3,4kg, používá náboje ráže 5.56 milimetrů a její maximálníefektivní dostřel je 500 metrů.

 

 ModsV jednotlivých záložkách je možno postupně nastavit několik modů zbraně 

 • Číslo sestavení
 • Horní výbava
 • Přední výbava
 • Spodní výbava
 • Tlumič

 

Jednotlivé možnosti nastavení

Video

VideoZdemůžete nastavit hodnoty ovlivňující zobrazování hry jako je: rozlišení,stíny, rendrování, textury a mnoho dalšího. Mějte prosím hlavně napaměti, že tyto hodnoty jsou omezeny vaší hardwarovou konfigurací a takje třeba dbát na nastavení optimálního kompromisu mezi Vámi požadovanýmnastavením a možnostmi Vaší počítačové sestavy, zejména pak grafickékarty a monitoru. Obecně platí, že je lepší zvolit o stupínek horšíkvalitu zobrazování a získat tak možnost lepší hratelnosti hry v podoběplynulejšího chodu hry.

Velice důležité jsou také možnosti nastavení Brightness a Gamma.Na "tmavších" mapách doporučujeme tyto hodnoty nastavit na větší(směrem doprava) a na "světlejších" mapách, kde je sníh a mlha naopaknižší hodnoty (směrem doleva). Získáte tím lepší viditelnost.

Audio

AudioVtéto záložce je možné nastavit hlasitost jednotlivých zvuků ve hře azvukový mód. Tyto možnosti jsou opět limitovány Vaším Hardwarem a topředevším kvalitou Vaší zvukové karty. Další důležitou výbavou každéhohráče jsou kvalitní reproduktory nebo v lepším případě sluchátka, kteréby měli mít mikrofon pro možnost domlouvat se s ostatními hráči buďpřímo pomocí hry, nebo nějakého doplňkového softwaru.

Zvuky a Váš sluch vůbec je v této hře obrovskou zbraní. Můžeteslyšet přicházejícího protivníka, nebo směr střelby nepřítele.Doporučuje se proto nastavit Music Volume na minimální hodnotu, nebo je úplně vypnout a Effects Volumenaopak nastavit na maximální hodnotu. Z tohoto důvodu většinaprofesionálních hráčů používá pokud možno ty nejlepší zvukové karty. Jeale samozřejmě možné dosáhnout uspokojivého výsledku i s integrovanouzvukovou kartou na základní desce.

Input (Vstup)

InputTatozáložka je opět velmi důležitá pro pohodlné ovládání hry. V základnímokně můžete nastavit citlivost myši nebo použití Joysticku k ovládáníhry.

Hra je navržena tak, aby jí bylo možné ovládat pouze pomocíklávesnice a myši, můžete ovšem samozřejmě použít i Joystick. Přiinstalaci hry je rozložení klávesnice již definováno. Toto klíčovémapování je nastaveno na výchozí konfiguraci, která byla důkladnětestována. Nicméně, každé ovládání může být "přemapováno"prostřednictvím nastavení uživatelského rozhraní, aby vyhovovalo Vašimpotřebám.

 

  

Nastavení kláves tzv. Bindování kláves můžete provést několika základními způsoby :

 1. Můžete si je upravit pomocí In-game nastavení (nejjednodušší metoda), pomocí Configure Controls a Configure Communications.
 2. Úpravou přímo v souboru user.ini, který se nachází ve výchozím nastavení
  C:\Program Files\America's Army\System
 3. Použitím externího programu k bindování kláves např.: KeyOps

Game (Hra)

GameZdesi můžete nastavit např. přehození na zbraň po hození granátu, typpřipojení a další. Důležitá možnost je zvolení vyhledávače herníchserverů.
 

Máte na výběr ze dvou možností:

 1. MBS
 2. GameSpy

 

1. Oficiální vyhledávač hry. Má spoustu doplňkových funkcí jako jemožnost vyhledávání oblíbeného serveru, nebo vyhledávání svých herníchpřátel (Battle Buddies). Díky těmto funkcím je ale o něco pomalejší aobčas nezobrazuje přesné informace.

2. Tento vyhledávač jistě není třeba moc představovat. Je to známývyhledávač, který využívá spousta známých her. Díky tomu, ale neníuzpůsoben přímo pro tuto hru a není možné tedy využívat doplňkovéfunkce.


HUD (Zobrazování)

HUDNatéto stránce se lze nastavit vizualizaci hry. Barvu, kterou se Vámbudou zobrazovat doplňkové informace na herní obrazovce, jejichkontrast a průhlednost. Dále jaké informace se Vám mají vůbeczobrazovat. Jestli chcete vědět, kolik máte nábojů, kolik času zbývá dokonce kola atd. Zobrazení těchto informací může být mimo jiné potlačenoi samotným serverem, na kterém zrovna hrajete. V takovém případě Vašeindividuální nastavení zobrazení informací neovlivní.

Důležitým nastavením je způsob zobrazení zaměřovacího bodu(Crosshair). Tento zaměřovací bod je zobrazen na obrazovce, pokudnemáte zamířeno přes mířidla zbraně. Každému hráči vyhovuje jinénastavení tohoto zaměřovacího bodu. Zde je pár ukázek druhůzaměřovacích bodů:

Crosshair


record brief Set (Číslo sestavení)
Mátemožnost si zde přednastavit až pět různých setů pro jednotlivé misetak, aby Vám na každou mapu zbraň vyhovovala v nejvyšší možné míře
Acog Top (Horní výbava)
 • Ironsight - muška s červeným bodem - vhodné na kratší vzdálenosti
 • M68 aimpoint - optika s červeným bodem - vhodné na střední vzdálenosti
 • Acog 4x - optika s přiblížením a zaměřovacím křížem - vhodné na velké vzdálenosti
Predni vybava Front (Přední výbava)
 • Heatshield - pouze předpažbí
 • Acog Reflex - muška s červeným bodem - vhodné na kratší vzdálenosti
M203 granade Bottom (Spodní výbava)
 • Heatshield - pouze předpažbí
 • M583A1 - střílení světlic
 • Harris Bipod - podpěra zbraně (nožičky)
 • M203A1 - střílení granátů
Barrel Barrel (Tlumič)
 • None - zbraň bez tlumiče
 • M4QD Suppressor - tlumič